Gizarte Zerbitzuetako Erakunde eta Zentroen Direktorioa
Directorio de Entidades y Centros de Servicios Sociales

Kontsultarako laguntza
Datuak sartzeko laguntza

 • Bilatu
 • Izena


 •  
 • Adineko pertsonak

  Urritasunen bat duten pertsonak

  Genero eta sexu nortasuna

  Haurtzaroa

  Familia

  Gizartean basterturik dauden edo hala egoteko arriskuan diren pertsonak

  Biztanleria osoa

 •  
 • Sarrera, orientazioa eta balorazioa

  Arreta komunitarioa

  Lan eta gizarte integrazioa

  Laguntza, egoitza ez diren zentroetan

  Egoitzak

  Aisia eta Denbora Librea

  Bestelako Gestio eta Teknikari Zerbitzuak

 •